March 31, 2020

  Người trăm xứ về theo dòng loạn lạc Ngỡ mặt trời mọc đằng hướng trời Tây Ngày chẳng nhớ và đêm trầm giọng thác Đất nở bom, cỏ chết lịm ai hay… . Tháng Ba xưa, bụi đỏ hồn […]

  Trời ngả chiều nhưng mặt trời vẫn sáng rực rỡ.  Nắng vàng ấm và gió nhẹ khiến phố xá thêm êm đềm tươi mát, mà đường phố vắng tanh chỉ lác đác vài chiếc xe vài bóng người.  Đại […]

Đoản Kiếm Không biết từ bao giờ, người Việt Nam trong nước và một bộ phận rất đông đảo người Việt Hải Ngoại đã giao trọn một trọng trách quá lớn cho ngài “Tổng thống vĩ đại” nhất từ cổ […]