April 3, 2020

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Nhã Duy Một ngày tháng 7/1972, một phụ nữ da đen bước vào khu chung cư tại Brooklyn, New York do hãng Trump Management Inc. quản trị để thuê phòng. Không còn phòng trống, nhân viên […]

Phong Lan – Tranh: Mai Tâm   1/ C Ũ N G C Ó T H Ể Vắng mấy hôm thôi thành quá khứ Phù danh dan díu mãi phù hư Mấy ai tưởng tiếc tình lai láng Quên đèn […]