April 4, 2020

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Trần Gia Huấn Tiên lượng xấu 31/3/2020, Tổng thống Trump cùng với ban tham mưu chống dịch đã tổ chức họp báo. Giọng buồn và nghiêm trọng, Trump cho biết: Thời gian rất đớn đau đang […]

Cõi người ta – Tranh: Thanh Châu Cơn đại dịch Coronavirus Vũ Hán xảy ra từ cuối tháng 12/2019 cho tới nay, cuối tháng 3/2020 là hơn 3 tháng. Thời gian này chưa phải là quá dài, nhưng những gì […]