April 6, 2020

Trần Quyết Thắng Ảnh: internet Đèn giao thông ở Singapore có chút khác biệt ở VN, bên đó, ngay cột đèn nào cũng có nút bấm xin sang đường, ai muốn sang thì bấm cái nút đó, vì thế mà […]

Trăng sông quê – Tranh (sơn dầu): Mai Tâm   NGUYỆT MƠ . Hôm nay xuống phố tìm người Thấy không? Không thấy! Đâu rồi dáng thân? Thấy không? Chỉ thấy người dưng Thấy không? Không thấy! Sáng rằm trăng […]

{ 3 tháng tư hai ngàn mười bốn +++} Toại với tôi như hình với bóng. Một quãng đời kỳ lạ. Sôi nổi. Chứa chan huyền nhiệm . Kề sát bên từ tiểu học, trung học, đại học, hậu đại […]