April 8, 2020

Thử Thách – Tranh: Mai Tâm Tôi cầm thư Hòa, và thật chậm, rọc mép thư, đọc từng dòng chữ một. Nhiều năm rồi, tôi mới được thư anh. Hàng tem in ở góc với con số hơn tám ngàn […]

Hông Y George Pell rời tòa án ở Melbourne, Australia, 26 tháng Hai, 2019   Tòa Tối cao Pháp viện Úc, 10 giờ sáng ngày 7/4/2020, công bố hủy bản án lạm dụng tình dục trẻ em và trả tự […]