April 9, 2020

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) The Atlantic Tác giả: David Frum Dịch giả: Châu Ngọc Vân Lời dịch giả: David Frum là đảng viên đảng Cộng hòa. Ông là người viết diễn văn cho Tổng thống George W. Bush. Ông còn […]

Ải Nam Quan năm 1910 Chuyện là khi trưa phơi sách khi chiều tưới cây, mụ chữ tôi cứ đàm hoa lạc khứ cùng mây ở đầu ô, mây lang thang cuối núi nơi biên cương mồ viễn xứ mà […]