May 1, 2020

Hoàng Hưng và các trí thức Sài Gòn cũ (GS Lê Xuân Khoa, nhà văn Nhật Tiến…) trong buổi ra mắt tập thơ “Ác mộng – Nightmares” ở Little Saigon Cali 2018 Trường hợp của tôi có lẽ hơi cá […]

Kiếp khác – Tranh: Thanh Châu   Ta phong tước hiệu nhau thi sĩ và thi sĩ trong mùa khổ nạn này virus là thi sĩ   Ôm lời thơ chết chóc thi sĩ là virus trái đất lủng lẳng […]

Tìm được ý nghĩa thực của phương trình từ  năm 2012 nhưng không dám công bố vì còn kẹt một bí mật cuối cùng, loay hoay nghiên cứu, tìm tòi hàng năm không giải nổi. Nó nằm trong chữ C² […]