May 2, 2020

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Tuấn Khanh Người đánh giày xuất hiện mỗi buổi sáng, qua lại trước mắt tôi đến quen thuộc. Hình ảnh đó tạo thành một thói quen, là cứ mỗi khi bước vào quán cafe cóc, tôi […]

    Lời thề xưa vẫn kiêu hùng sống mãi Bốn phương trời, cung hồ thỉ dọc ngang Người lính trận trấn đồn xa biên ải Núi oai linh in nét bóng cờ vàng Ngời ánh kiếm mộng đời trai: […]

Trăng sông quê – Tranh: Mai Tâm Chúng tôi tụ dưới chân cầu Vĩnh Điện đợi lúc trăng vừa nhô lên khỏi ngọn tre phía hạ lưu là lên đường. Chiếc động cơ mấy mưoi sức ngựa gặp lúc được […]