May 8, 2020

Tranh: Thanh Châu (Nguồn: Văn Việt) Trần Doãn Nho 1. 30/4/1975, Việt Nam Cộng Hòa (VNCH)[1] tức tưởi chết! Đọc được từ một email tình cờ lạc vào inbox tôi: “Còn nhớ trưa ngày 30/4/1975 dưới bầu trời u ám […]

New York City – Manhattan Skyline Hudson River (Tranh: Mike Rabe) Buổi chiều, khi ông Tâm trở về, trời chưa tối hẳn. Hôm nay là ngày cuối ông ở Albany, cái thị trấn nhỏ bé miền cực Bắc New York. […]

{v u v ơ h ỏ i đ á p} Nguyễn Hoài Phương     Ai đặt tên cho dòng sông nước đặt tên cỏ lửa bồng tên rơm ai xui em ráp lại gần hình như tôi mới bần […]