May 12, 2020

Hoa Hồng – Tranh: Mai Tâm   Nhìn ảnh mạ cười tươi trên bàn thờ mình lẩm bẩm nhớ mạ nhớ mạ ba mất hồi mình còn nhỏ xíu nên bóng mạ che suốt một đời mình nghe mạ hiện […]

Time (11-5 đến 18-5-2020): COVID-19: No Income. Major Medical Bills. What Life Is Like for Millions of Americans Facing Financial Ruin Because of the Pandemic Không còn thu nhập, cộng thêm chi phí nặng nề cho sức khỏe, cuộc sống […]