May 14, 2020

Viên đạn cũ – Tranh: Thanh Châu   Báo chí trong nước hôm 12/5/2020 đưa tin Bộ Công an cho hay dự luật biểu tình chưa thể được trình lên Quốc hội vì “cần phải được nghiên cứu kỹ, không […]

            Ở Một Nơi Ai Cũng Quen Nhau – Tranh: Thanh Châu   Khươm mươi niên trước, ngồi trên “xe con” về nơi chôn nhau cắt rốn Thái Bình. Tôi dòm quán xá hai bên đường, đậu vào mắt […]