May 15, 2020

Hằng năm vào dịp Hè, trời yên biển lặng, ngư dân Việt Nam có cơ hội đánh bắt cá trên Biển Đông từ xưa đến nay. Đó là sự sống còn của hàng triệu ngư dân và ngành hải sản […]

Cơn đại dịch Vũ Hán Corona virus, chính thức bùng phát từ cuối năm 2019, có nguồn gốc như tên gọi của nó, đến nay đã nửa năm. Sự lây nhiễm và những cái chết của hàng triệu, hàng trăm […]

(Nguồn: báo Tiếng Dân) Nhã Duy Khẩu hiệu và lời hiệu triệu đầu tiên khá nổi tiếng của chủ nghĩa cộng sản có thể kể đến là câu “Vô sản thế giới, hãy đoàn kết lại” (Workers of the world, […]