May 18, 2020

HOÀI NAM: CẢI TẠO NỬA MÙA – VƯỢT BIÊN TÀI TỬ (kỳ 1) Trại Cải tạo (Hình minh họa) Hồi ký LỜI NÓI ĐẦU: Sau khi cùng gia đình vượt biển thành công rồi được định cư tại Úc-đại-lợi năm […]

Quê nhà – Tranh: Mai Tâm   nghe vọng tiếng quê gửi Quảng Ngãi   thôi chào quê nhé ơi quê mai tôi lại ngược đường về phố xa chắc gì còn trở lại nhà mưa rơi hay nước mắt […]

[Hình: Facebook Cong Pham, Toan Dang]   Sau 30 những cái vọng gác gục đầu những cái cổng chào cười hô hố Sau 30 anh đội ngồi chồm hổm chửi đổng biết thế lày ông đéo đi nính Sau 30 […]

Trang bìa báo Time, số mới nhất Ảnh: Time.com Covid-19: Có nhiều phương cách thích hợp để tái mở cửa một quốc gia. Và nước Mỹ sẽ tìm ra được con đường riêng của mình Tác Giả: Haley Sweetland Edwards […]