May 19, 2020

Hoa Dại – Tranh: Mai Tâm Khi em đeo vành khăn tuế nguyệt tất cả tháng năm rực lên thần sắc một mùa thu cũ thu chưa bắt đầu từ mùa thu chết cớ gì bông hoa dàu mặt đá […]

(Nguồn: Sángtao.org) Thaophuong Nhận định về tác phẩm The Sympathizer của Viet Thanh Nguyen. Ghi dấu tháng 4 đen lần thứ 45. Trong những ngày nhàn rỗi cuả tháng 4, vô tình được đọc tác phẩm The Sympathizer (Grove Press […]

Bến cũ con đò – Tranh: Mai Tâm   Anh trốn lính làm chi mà có súng thời thanh niên dắt túi viết Parker sợ muốn chết những anh chàng cảnh sát và run lên cãi lộn lính trận về […]