May 29, 2020

    Ảo Ảnh –  Tranh: Thanh Châu   Chân dung tự họa 34: VÀ EM… Và em. Và tôi. Và thơ. Và lung linh rượu. Và chờ đêm qua Và Không. Và Phật. Và Ma. Hội nhau trong cõi ta […]

Xanh – Tranh: Mai Tâm 1. Tím Cả Đoạn Trường . Sương rơi trắng cả con đường Em rơi tím cả đoạn trường trong anh! Tình đầu sương khói mong manh Nhân sinh dâu bể nỗi lòng trăm năm! . […]

Bà Nancy Arechiga đang đi dán tờ rơi trước cửa nhà cư dân Mỹ gốc Á ở thành phố San Leandro (San Francisco). Ảnh: KABC-TV   1. Chuyện thường ngày Chuyện kỳ thị chủng tộc ở Mỹ không có gì […]