June 1, 2020

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Nhã Duy Mississippi Burning là một trọng án của nước Mỹ và là bí hiệu trong hồ sơ đặc biệt của FBI về vụ án này. Câu chuyện xảy ra vào năm 1964, khi ba thanh […]

Một cảnh trong vở nhạc kịch Chandalika của Tagore – Ngài Anan và tín nữ ngọai đạo Ma Đăng Già Đôi khi một nụ cười lả lơi, một liếc mắt say đắm, một lần nắm tay bất chợt cũng có […]

Đen – Tranh: Thanh Châu Sáng  30 tháng 04.2020, đọc bài thơ TÔI của Phạm Đức Mạnh, nhà phê bình Nguyễn Xuân Dương đã chia sẻ trên dòng thời gian của ông, tôi còm: “Cái giá của “chiến thắng” sao […]