June 2, 2020

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Người dịch: Ian Bùi Sau đây là bản dịch lá thư cậy đăng trên báo New York Times ngày 19/3/1978, do một nhóm người Mỹ da đen đồng ký tên. Họ là những nhân vật thành […]

    Hồ Xuân Hương tân biên bản mục Để hiểu quá trình dân gian hóa thơ được gọi là của bà Hồ Xuân Hương, hãy tìm hiểu bài Chơi đu của Lê Thánh Tông: Bốn cột lang nha khéo […]

  Phố thị – Tranh: Mai Tâm     vô ngôn   đi gần hết cuộc đời mãi mà không gặp núi không tin lời của Chúa: “gõ thì cửa mở thôi…”   bóng tôi chiều thinh lặng ngóng ngỡ […]