June 3, 2020

Phố Hội An – Tranh: Mai Tâm   Lục bát tản cư  Thiếu thời lục bát phất phơ sến nương quấn cái ngơ ngơ chân tình lớn đi tìm cái không hình câu thơ hiện đại mà mình cũ meo […]

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Trần Trung Đạo Sau khi cuộc nổi dậy Thiên An Môn bị dập tắt trong lửa và máu ngày 4 tháng 6, 1989, trên tường Thiên An Môn chưa khô vết máu xuất hiện một đoạn […]

  Chóp chài – Tranh: Mai Tâm   đêm đêm ngồi ngắm trăng vàng sương rơi cành lá mà hồn lạnh căm chút tình cũng đã mênh mông nơi đây mộng ước rữa mòn trong tôi quàng vai thơ đi […]