June 4, 2020

Nụ hôn trong mưa – Tranh: Gina Brown . I. Mưa 1. Tôi hứng giọt mưa rơi Nếm thử … mùi đăng đắng! Lòng hình như … nằng nặng? Quê hương hạn mưa chưa? . Trời bên đó đã mưa? […]

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Reformed Margins Tác giả: Larry Lin Dịch giả: Nhã Duy Tôi dọn đến sống ở Baltimore vào tháng 8/2013. Trước thời điểm đó, tôi khá thờ ơ với trải nghiệm của người Mỹ gốc Phi châu. Tôi […]

  Gió Xóay – Tranh: Thanh Châu     BẠN QUAN   Bạn cũ lâu ngày gặp lại Chén rượu quê đưa đẩy tẩy trần Tao ruột ngựa hỏi câu ngớ ngẩn Mày làm quan chắc kiếm bộn tiền Chức […]