June 8, 2020

Trung tá Nhảy dù Bùi Quyền (1937-2020) (T.Vấn) Tôi nhận được tin cựu trung tá nhẩy dù Bùi Quyền qua đời mấy hôm trước. Định viết đôi dòng tưởng nhớ đến một người đàn anh đáng kính, về một đọan […]

Chiều ngày 29/5 sau phiên xử phúc thẩm, một người dân ở xã Bình Phước, ông Lương Hữu Phước, đã trở lại toà án và nhảy từ lầu hai của toà để tự sát. Hình ảnh ông nằm chết, co […]

CẢI TẠO NỬA MÙA – VƯỢT BIÊN TÀI TỬ  (kỳ 2) Hồi ký Hoài Nam NGUYỄN HỮU THIỆN (tiếp theo kỳ 1) Sau khi xảy ra vụ vượt thoát không thành của hai Đại úy, bầu không khí trong trại […]