June 11, 2020

(TV&BH) Chúng tôi vừa nhận được tin từ nhà văn Nguyễn Lệ Uyên ở Việt Nam cho biết nhà thơ Nguyễn Đức Sơn đã từ trần lúc 3 giờ sáng VN ngày 11/6 tại Phương Bối Am, Bảo Lộc. Nhóm […]

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh Bài phát biểu hôm nay của mình với Hội Tưởng Niệm Nạn Nhân ở các nước Cộng sản (Victims of Communism Memorial Foundation). Năm nay vì COVID-19, hội thảo được tổ chức online qua Zoom. Xin […]

  Gió – Tranh: Thanh Châu   Mắc lẹo Em về mắc lẹo bờ sông bỏ đi cứ sợ gã chồng kiện thưa gã bây giờ đã làm vua hết thèm mắc lẹo bốn mùa bướm ong Em về mắc […]

Thử Thách – Tranh: Mai Tâm 1.- Đôi khi trộm nhìn em Xem dung nhan đó bây giờ ra sao. Em có còn đôi má đào như ngày nào? … Vừa bước vào nhà nàng đã nghe giọng “lảnh lót” […]