June 12, 2020

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) National Interest Tác giả: Kishore Mahbubani Dịch giả: Lê Minh Nguyên Lời dịch giả: Bài này có tính cách nhạy cảm trong tình hình hiện nay, nhưng nó liên quan đến công cuộc tranh đấu cho […]

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Võ Xuân Sơn Hồi những năm chiến tranh chống Mỹ ở miền Bắc, chúng tôi luôn được nghe nói rằng, đồng bào miền Nam đang rất là đói khổ, rên xiết dưới ách đô hộ của […]

Trăng đêm thu – Tranh: Mai Tâm             Thương tặng TTQT   Về đi em! Về ngắm trăng buông Câu mái đẩy lèn sâu ký ức Dựa vai anh ngắm đời rất thực Cổ tích trầu cau đã hết […]