June 20, 2020

Nhà giáo Hà Mai Anh   (Nhân ngày Father’s Day, tặng quý vị để biết ơn bậc sinh thành và tưởng nhớ đến bậc sinh thành quá vãng – VTrD) Lời Ngỏ: Bài viết về Nhà Giáo Hà Mai Anh […]

Những bằng chứng mua bán chức quyền vừa được báo The Age và Chương trình 60 Minutes của đài ABC phanh phui, khiến Thủ hiến Victoria Daniel Andrews phải sa thải một bộ trưởng, 2 bộ trưởng xin từ chức […]

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Nhã Duy Ngày 2 tháng 12 năm 2016, cú điện thoại và cuộc trò chuyện khoảng 10 phút từ tổng thống Thái Anh Văn của Đài Loan gọi chúc mừng Donald Trump đắc cử tổng thống, đã […]

Âm Vang – Tranh: Thanh Châu Thế là ông đã được về nhà. Sáu năm, ba tháng và thêm mấy ngày lẻ tù đày kể từ một buổi chiều tháng sáu năm 1975, các sĩ quan quân đội và công […]