June 25, 2020

Cái bóng – Tranh: Thanh Châu     – Với N.T.Y –   Bùa chẳng ném vào tôi Lại cứ nhằm quăng vào người đấy Cả đời người ta nợ đậy Luyện xong bùa rồi mắc khổ thôi…   Ừ. […]

  Ảnh: Bãi biển Quy Nhơn   Về quê hỏi thăm bạn gái   Bạn nói không sinh đẻ nữa Họ buộc đặt vòng cho thơ Dù đẻ mỗi năm hai đứa Thì cũng toàn lũ mịt mờ Lỡ sướng […]