June 29, 2020

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Võ Ngọc Ánh Chưa bao giờ người Việt chia rẽ bởi một Tổng thống Mỹ như hiện nay. Quan điểm khác nhau về Donald Trump đang làm cho nhiều người Việt khó chấp nhận nhau. Vị […]

Thủy Mặc – Tranh: Mai Tâm           Thoáng Một Chút Thiền              Phạm Doanh   Chẳng cầu giác ngộ Bà la mật, bà la môn Ta chừa cửa Phật, ta chôn cửa tình Mặc người lộng ngữ lộng kinh […]

“Cây Trúc Xinh” – Dân ca do Phạm Duy sưu tập. Trình bày: Hoàng Oanh   Đọc Thêm: Giới thiệu Dân ca quan họ Bắc Ninh Trong dòng văn hoá và nghệ thuật âm nhạc dân gian chảy từ ngàn […]