July 2, 2020

Hoa là gì ai cũng biết môi là gì khó đoán tinh tường khi ong rúc đầu vào hoa ta biết rằng ong hút mật khi môi tìm môi ai chẩn đoán được liệu pháp dưỡng chất trần gian nào […]

(Nguồn: Facebook Mạnh Kim)   Manh Kim Với một số người, chẳng có chuyện thích hay không thích ông Trump, ủng hộ hay chống đối phong trào Black Lives Matter, vấn đề chỉ là kiếm được tiền, rất nhiều tiền. […]

Bản nhạc “Long sera l´hiver” được sáng tác bởi nhạc sĩ Jacques Plante và Claude Carrère 1968, được ca sĩ  Sheila  thâu vào dĩa lần đầu, sắp xếp và dàn dựng bởi Paul Mauriat. Vài hàng về Paul Mauriat: Paul […]