July 3, 2020

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Time Tác giả: Nguyễn Thanh Việt Dịch giả: Ian Bùi Lời dịch giả: Đây là bài chính luận của Nguyễn Thanh Việt đăng trên tạp chí Time số ra ngày 6 tháng 7, 2020, tựa đề […]

Góc Vườn – Tranh: Mai Tâm       Con chữ   Có con chết đã đem chôn Đêm đêm hú hí hiện hồn vào ra Có con sống sít bên ta Đêm đêm lầm lụi bóng ma vật vờ […]

Chữ nghĩa làng văn Có thể dựa vào câu Thuốc Bách tính, đóm diêm (bao diêm), điếu ống… để đoán. Diêm là tiếng Bắc (trong Nam gọi là quẹt) . Ngoài Bắc có diêm từ bao giờ? Có từ ngày : Em là con gái nhà Diêm Đến tháng […]