July 4, 2020

Ảnh (By Bruce Gilden/Magnum Photos) “Ngài là thiên sứ được Chúa sai xuống để lãnh đạo nước Mỹ”:  Đi vào thế giới của sự sùng bái cá nhân . . . VANITY FAIR Tác giả: Jeff Sharlet Chuyển ngữ: T.Vấn […]

Tuy ngày 23/6 mới chính thức phát hành, nhưng từ ngày 18/6, cuốn sách của Bolton đã xuất hiện ngay trước Bạch Ốc. AP Photo/ Alex Brandon (Nguồn: Báo Tiếng Dân) Đinh Từ Thức Giới thiệu, chuyển ngữ và bình […]