July 5, 2020

Tình Yêu và Cuộc Sống – Tranh: Mai Tâm   Tình Ca Lệnh Hồ Xung – Nhậm Doanh Doanh I   Chiều nay gió hú trên đồi Dừng chân nhớ đến bóng người năm xưa Giang hồ một nắng hai […]

Chóp Chài – Tranh: Mai Tâm   nhớ sóng Qui Nhơn   Ghềnh Ráng ơi những buổi chiều ngồi mà bỗng nhớ thật nhiều Qui Nhơn xa rồi cả nửa đời hơn mà sao tiềng biển dỗi hờn vẫn đây […]

Ảnh (By Bruce Gilden/Magnum Photos) “Ngài là thiên sứ được Chúa sai xuống để lãnh đạo nước Mỹ”:  Đi vào thế giới của sự sùng bái cá nhân . . .   (Phần Giới Thiệu) (Phần 1) (Phần 2) (Phần 3) (Phần 4) […]