July 7, 2020

Vạc bay – Tranh: Mai Tâm   Chữa thơ từ một dấu buồn mở ra trang lặng ý tuôn về đời buổi chiều vàng ánh trăng rơi mấy khi huyền hạ ru hời tiếng đêm chữa thơ từ hạt rất […]

Ảnh (By Bruce Gilden/Magnum Photos)   (Phần Giới Thiệu) (Phần 1) (Phần 2) (Phần 3) (Phần 4) (Phần 5) “Đó là cách mà sự kỳ thị chủng tộc tạo ảnh hưởng tại các cuộc tập họp tranh cử của Trump. . .” Tôi […]

Bìa tập truyện “Lời của Quá Khứ” ấn bản 2020.   Tình thân không giúp chúng ta có thể hiểu hết mọi chuyện về nhau. Đặc biệt là khi khảo sát về các lộ trình tâm có thể dẫn tới […]

CẢI TẠO NỬA MÙA – VƯỢT BIÊN TÀI TỬ (kỳ 3) Hồi ký Hoài Nam NGUYỄN HỮU THIỆN   Kỳ 1   Kỳ 2 (tiếp theo kỳ 2) CHƯƠNG 2 – Phú Quốc Khi trời đã sáng tỏ, chiếc tàu há […]