July 15, 2020

  Tráng Sĩ – Tranh bút chì: Thanh Châu (1978-Long Giao -Xuân Lộc)     ĐỌC THƠ CỔ: CẢM HOÀI   Bài cảm xúc 1   Phí chi bút mực anh hùng luận? Ai người nước Việt hãy cùng ta […]

  Một trà, một rượu, một … một … Ái Văn (Nguồn: http://chimviet.free.fr) Tôi có hẹn là sẽ viết một bài nói về Trà, về Rượu mà không dám lạm bàn đến … đến … lãnh vực mình luôn ” […]

  Đế và vua Xưa nay chúng ta vẫn thường gọi “hoàng đế” là “vua”, từ vua trong tiếng Việt vừa chỉ quốc vương, vừa chỉ hoàng đế. Thực ra cách gọi này không chính xác vì hai từ này […]