July 18, 2020

          Một đôi – Tranh: Mai Tâm   Tôi ngơ ngác tiến tới vài bước. Con đường ngắn ngủn, chật hẹp và đầy ổ gà. Bên kia là cơ sở thương mại hay cơ quan nhà nước, sao im ỉm […]

  Nhà văn Phan Nhật Nam (Nguồn: Sáng Tạo) Đỗ Trường Nếu buộc phải chọn hai gương mặt tiểu biểu nhất cho thơ văn chiến tranh của nền Văn học miền Nam, thì có lẽ, tôi nghĩ ngay đến nhà […]

Trôi giạt – Tranh: Thanh Châu     Yếm phơi đầu gió Là tiếng lòng em đó phải không? Như ngân nga nhẹ phím tơ đồng Buổi chiều cơn gió thơm mùi quế Có lẽ em phơi dải yếm hồng […]