July 22, 2020

Cái bóng – Tranh: Thanh Châu   lời vàng Bá Kiến   sinh ra phải đạo làm người cũng nên biết khóc biết cười như ta chơi với bụt mặc cà sa còn thay áo giấy với ma mặc vào […]

Ngô Nhân Dụng https://www.voatiengviet.com/a/fauci-corona-covid-19-truong-hoc/5509726.html Người ngoài phải thán phục tinh thần phản kháng của dân Mỹ. Chính phủ ra lệnh nhưng không đồng ý thì họ cương quyết không theo. Người Việt Nam mình cũng lâu lâu bướng bỉnh như […]