July 28, 2020

Tuổi lão và tuổi thơ – Ảnh: HKL Như trong bài viết trước gửi Đỗ Hồng Ngọc, người cầm roi tức là cha tôi và mẹ tôi, những người có công sinh thành và dưỡng dục. Nghe đâu ở nước […]

  Ảnh (HKL)     Những ngày của Chúa Thời gian qua đi Tôi không biết gì Tôi không biết gì   Những nơi tôi đến Những việc tôi làm Những nhà tôi ở Tôi không biết chi Tôi không […]

(Nguồn: Sáng Tạo) Tưởng Năng Tiến Bản chất nó là cuồng bạo Huênh hoang lấp biển vá trời “Kiến tạo địa đàng – hạnh phúc” Khốn nạn thay! (Phùng Cung) Tôi có chút giao tình (không đậm đà gì mấy) […]