July 30, 2020

(Nguồn: Blog Tuấn Khanh) Tuấn Khanh Nhà văn Túy Hồng, qua đời vào 19-7-2020 tại Mỹ, ở tuổi 82. Nghe tin mà nhớ lần được gặp bà, trong một chuyến đến Seattle nhiều năm trước. Năm 1975, cùng dòng người […]

  [tặng Trương Đình Uyên] Ngồi buồn lẳng lặng sen vua nơi đâu một chút vui đùa ái phi bông mưa vẫn rưới diêu trì trẫm nghe hương góa bay đi tận hồi mộc mầm nẻ chút ô môi cưa […]

              Thôi nhé em về – Tranh: Thanh Châu                    Tôi gặp Mỵ lúc em vừa tròn 13 tuổi, lúc tôi về tạm trú ở quê vợ, chờ ngày khăn gói vô tù. Ở quê vợ, suốt ngày, […]