July 31, 2020

Định viết bài cảm nhận về tập thơ RỪNG XANH MƯA của nhà thơ Nguyễn Thanh Lâm nhưng tôi không đủ sự kiên nhẫn để đọc một mạch hết tập thơ, vì thú thật, để hiểu được thơ của ông, […]

Nợ trần gian – Tranh: Thanh Châu   Một lần ôm Một lần thôi được ôm em bờ vai nhỏ sợi tóc mềm buông lơi rồi anh chịu đọa của trời rồi anh ma kiếp một đời trầm luân Một […]

Trần Văn Chánh Tôi chọn lối “tản mạn” luận bàn về cuốn Gia đình của Phan Thúy Hà là để cho phép mình được tự do nghĩ đâu nói đấy không cần phải có tính hệ thống mạch lạc khoa […]