August 7, 2020

Đỗ Kim Thêm (Nguồn: Văn Việt) Tác phẩm Cơ chế suy đồi, kỳ thị chủng tộc và bất công xã hội làm cho nền dân chủ tự do Mỹ lâm nguy, kinh tế suy sụp và xã hội phân hoá. […]

  Ngõ vắng – Tranh: Hòang Thanh Tâm     Muốn mà Muốn cầm ô chắn mưa giông mà quên phắt tuổi mình không có dù lỡ đành gom lá cuối thu xâu năm tháng lại thành phu quét đường […]

Đang nằm trốn con Covid trong phòng kín, ngoài kia bầu trời u ám thì, nghe một tiếng gọi tên ngoài cổng. Tôi chạy ra, đã thấy một phong bì chuyển phát nhanh gắn trên cánh cửa. Mở phong bì, […]