August 13, 2020

  Gã biết chữ – Tranh: Thanh Châu   (Chùm thơ 4 câu)   CHUYỆN Ở ĐỒNG TÂM Lại loạn Đồng Tâm (*) 1 chữ TIN 4 con dân Việt ngậm oan hồn Lịch sử sau này ghi đêm ấy […]

  Chóp Chài – Tranh: Mai Tâm   CHẬM LẠI ĐI THÔI . Con đường … Hai ngả đi về Ra đi có nghĩa là về … đôi khi . “nghe được chi thấy được gì? chút nắng chút gió […]