September 8, 2020

  Bến Bình Yên – Tranh: Mai Tâm mẹ ngồi ru con đêm khuya mưa tới mẹ ngồi ru con ru tình sông núi mẹ ngồi ru con đong đưa năm tháng vào nôi mẹ ngồi ru con âm vang […]

  Đường ngôi rẽ sợi tóc tình Như con sóng biển rẽ nghìn trùng dương Khi nào anh rẽ khúc thương Nhấn giai điệu của vấn vương “Yêu người” Để tim căng ngực gọi mời Và gương lược mới thành […]

Hoa Hồng – Tranh:Mai Tâm Trong một chương trình “Tản Mạn Văn Học – Trò chuyện với Lưu Na ” của đài Little Saigon hồi tháng 9 năm 2017, người bạn trẻ Lưu Na, tác giả “Lênh Đênh“, nhân được […]