September 16, 2020

        ©T.Vấn 2020

Đó là nơi quyền lực Trung Quốc bị lu mờ trước sức mạnh chính nghĩa của những người tỵ nạn Tây Tạng tay không tấc sắt: các đại hội phim ảnh quốc tế. Dù vậy, dòng phim của người Tây […]

Chiến sĩ (Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi) – Tranh: Thanh Châu   Tiết phụ ngâm Quân tri thiếp hữu phu Tặng thiếp song minh châu Cảm quân triền miên ý Hệ tại hồng la nhu Thiếp gia cao […]