September 22, 2020

©T.Vấn 2020

  Lê Quý Đôn (1726-1784) Là người mụ sử sa đà với một vài khuất sử đang ẩn khuất đâu đây…Bởi sử nhà cả ngàn năm trước, mụ sử tôi nào có thể…”nhìn thấy sử” rõ mồn một hình thù […]

Thúy Vân – Thúy Kiều (Nguồn ảnh: Khoahoc.net) Phạm Doanh xin giới thiệu đến mọi người một công trình nghiên cứu văn học có tầm vóc cao về Truyện Kiều của cụ HƯƠNG NGẠN ĐÀO TỬ ĐÀM DUY TẠO trước […]

Nhà văn Nhật Tiến (1936-2020) (Nguồn: Sáng Tạo) Mai Thảo Một buổi chiều Sài gòn, ít ngày sau khi 30 tháng tư 1975, ngồi sau chiếc xe gắn máy của Duyên Anh, cùng tác giả Ngựa Chứng Trong Sân Trư­ờng […]