September 26, 2020

  Tráng sĩ – Tranh: Thanh Châu Đầy sách giường song chếch bóng đèn Sân thu sương bủa thoáng hơi đêm Tiếng chày thức dậy đâu không biết Hoa mộc trên cành trăng mới lên Đêm khuya, ánh trăng luồn […]

  Ảnh (Soan Phi)   Mở Đầu Bằng Một Bài Thơ Đương Đại   ĐỜI Đắng cay này gửi vào thơ Để đêm chia bóng, ngày chờ ước mơ Tằm ơi! Sao chẳng nhả tơ Cho ta vá lại hồn […]

(Nguồn: báo Tiếng Dân) Âu Dương Thệ Theo đuổi những tham vọng ích kỷ và không tưởng, dẫn tới những bất lợi cho Hoa Kỳ và bất ổn định trên thế giới, tạo cơ hội cho các thủ lãnh độc […]