October 1, 2020

Hồng Nhan – Tranh: Diễm Hạ   Càng ngày càng thấy em già dặn không em vẫn chỉ là em thôi chắt chiu như thể chim mồi bón yêu mỗi lúc anh ngồi bi quan Càng ngày càng thấy em […]