October 8, 2020

Bến cũ con đò – Tranh: Mai Tâm       Ân tình Xứ Huế     Thơ Bích Trần   Em mắc nợ Anh   một chiều mưa,   Xin trả lại Anh   buổi nắng trưa,   Giọt nắng […]

      (tặng Phạm Đoan Trang)   đề phòng có ai bịt mắt mình nghe bằng tai của trời đề phòng có ai bịt mồm mình nói bằng lời của gió   có ai lăm le đốn chặt cây […]

(Báo Tiếng Dân) Jackhammer Nguyễn Khuya ngày 6/10/2020, cô Phạm Đoan Trang bị bắt. Quả thật là tôi không ngạc nhiên và tôi nghĩ rằng Phạm Đoan Trang cũng không ngạc nhiên, một kết cục tất yếu của phong trào […]