October 10, 2020

(T.Vấn tổng hợp) Ủy ban trao giải Nobel Hòa Bình đã quyết định chọn Chương trình Lương thực thế giới, thuộc tổ chức Liên Hiệp Quốc, là người nhận giải thưởng cao quý này năm nay, do bởi những nỗ […]

(1957-2020) Bài viết có lẽ cuối cùng trên fb của Nguyễn Minh Phúc là bài thơ “Niềm riêng Thị Lộ” đề ngày 23-8-2020. “Ức Trai chàng hỡi Ức Trai/ Cho em đền nghĩa trúc mai với chàng…/ Mốt mai trong […]

                                                                                                               Ảnh (Facebook.com)           Lời Nói Đầu: Cơn đại ôn dịch VC trùng vào thời điểm các ứng cử viên so bì cao thấp, tạo nên cảnh “họa vô đơn chí, lòng buồn còn muốn nói năng chi”. Chẳng […]