October 11, 2020

         

(Việt Báo) Trúc Việt phỏng vấn Thắng Đỗ Cộng đồng Việt Nam hải ngoại thường có thái độ thờ ơ với các sinh hoạt chính trị ở Mỹ, sự suy nghĩ của nhiều người vẫn hướng về Việt Nam và […]