October 15, 2020

Hồ sơ thuế của Trump: Khu đầm lầy Trump đã tái tạo New York Times Tác Giả: Nicholas Confessore, Karen Yourish, Steve Eder, Ben Protess, Maggie Haberman, Grace Ashford, Michael LaForgia, Kenneth P. Vogel, Michael Rothfeld and Larry Buchanan Dịch […]

Con ơi nước đã rút rồi Con ra ngoài ngõ mà ngồi đợi cha Cha đi bè ngược hôm qua Đến nay nước rút mà cha chưa về   Con ơi lòng mẹ tái tê Phần lo nhà ngập phần […]

New York Times Tác Giả: Nicholas Confessore, Karen Yourish, Steve Eder, Ben Protess, Maggie Haberman, Grace Ashford, Michael LaForgia, Kenneth P. Vogel, Michael Rothfeld and Larry Buchanan Dịch Giả: T.Vấn (Tiếp Theo) Làm ăn ngay trên những đường lăn bóng […]

Lặng Lẽ – Tranh: Hoàng Thanh Tâm   Trong các trang sách và báo trước đây, tôi đã viết về mẹ tôi. Nhưng bây giờ tôi thấy vẫn còn thiếu một hai mảng kỷ niệm về người trong cuộc đời […]