October 17, 2020

m ù a c á c h l y, t r a n h c ủ a d u y ê n     G i à n  c Á C h  đ Ờ I  m Ớ I   Chỉ […]

Gởi Anna Mỗi khi nhắc đến nỗi nhớ thương người yêu lìa cõi thế gian, nhất là “hương vị người tình” người ta liên tưởng đến bài thơ Khóc Bằng Phi chỉ có 8 câu, trong đó câu thứ 5 […]

Ngài tổng thống và ông vua bao bì bìa cứng Anthony Pratt có thể có đủ khả năng để làm điều đó. Pratt là bộ mặt của một gia đình giàu có nhất nước Úc, ngự trị cả một đế […]