December 2, 2020

Trần Huỳnh Duy Thức Vào ngày 30/11/2020 gia đình đã có buổi thăm gặp anh Thức, anh cho biết đã tuyệt thực được 7 ngày, anh bị giảm 3.5 kg và tụt huyết áp, anh đang trong tình trạng rất […]

Nhận được tập thơ Sóng Ngầm cũng đã mươi ngày nhưng bận quá nên chiều nay tôi mới “lôi” Sóng Ngầm ra đọc. Giở đi giở lại, cứ vẩn vơ ý nghĩ: thơ tình của nhà thơ tuổi đã xấp […]

Bình Minh – Tranh: Mai Tâm Dawn   1. Child waking up in a dark room screaming I want my duck back, I want my duck back   in a language nobody understands in the least—   There is no […]