December 3, 2020

Ảnh (Lưu Na) 1. Anh Tư có một tật lạ, hễ ngồi vào chiếc bàn nào mà hơi rục rịch một chút là anh tìm dằm gỗ, cạc tông hay giấy… chêm lại ngay. Dù anh đang ngồi ở nhà […]

Từ trái: Hà Túc Đạo và Song Thao (San Francisco, CA, 12/2006) (Nguồn: Sáng Tạo) Song Thao Tôi không nghĩ là tôi phải viết bài này sớm thế. Hôm nay là ngày thứ tư 25/11. Thứ bảy 21/11, Hoàng Ngọc […]

Ảnh (Lưu Na)     Trao nhau khay nặng trầu cau, Tháng mười hai, nắm tay nhau cùng về. Trao nhau hương cốm su – sê Tháng mười hai, hẹn lời thề núi non. Trao nhau tình nghĩa sắt son, […]